projekt realizowany w Szkole Podstawowej nr 18
im. Książąt Raciborskich w Raciborzu
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego