12 V 2011 r. - wycieczka do Wroc³awia


Wroc³awskie ZOO:Zwiedzanie miasta: