O PROJEKCIE
REGULAMIN
HARMONOGRAM ZAJĘĆ
LISTY UCZESTNIKÓW
O ZAJĘCIACH
KONTAKT


WYDARZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:ROK SZKOLNY 2011/2012PODSUMOWANIE PROJEKTU

Projekt "Szkoła wielka jak świat" był realizowany
w Szkole Podstawowej nr 18 im. Książąt Raciborskich w Raciborzu
od października 2010 do 31 maja 2012 r. Projekt był współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Był to projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działania
9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Celem głównym projektu
było doskonalenie umiejętności kluczowych, kreatywnego myślenia,
właściwego kierowania emocjami, rozwiązywania problemów,
które umożliwią uczniom podejmowanie trafnych decyzji w karierze szkolnej.
Zorganizowano ciekawą i bogatą ofertę zajęć również psychologicznych,
co pozwoli na dobre przygotowanie dzieci do dorosłego życia,
wyposaży ich w potrzebne kompetencje w zakresie ICT, języków obcych
i nauk matematyczno-przyrodniczych.
Zajęcia pozalekcyjne były przeznaczone dla 316 uczestników,
dziewcząt i chłopców uczących się w dwóch grupach wiekowych:
w klasach I - III i IV -VI. Każdorazowo na spotkaniach kół dzieci
korzystały ze słodkiego poczęstunku, a ponadto na zakończenie
wszyscy otrzymali nagrodę w formie książki "Atlas świata".
Każdy uczestnik miał możliwość wzięcia udziału w bezpłatnej
zorganizowanej przez szkołę wycieczce tematycznej.
W okresie dwóch lat odbyło się dziewięć wycieczek - do Wrocławia, Krakowa i Warszawy.
Posumowaniem projektu była wystawa w dniu Otwartych Drzwi,
którą licznie odwiedzili uczniowie, rodzice i władze miasta.
Zaprezentowano występy artystyczne dwóch kół teatralnych: przedstawienie
"O tym co jest najpiękniejsze na świecie" oraz "Książęta raciborscy".
Na uczestników wystawy czekał poczęstunek zakupiony ze środków projektu.
O tym , że projekt spotkał z ogromnym uznaniem jego uczestników a także ich rodziców,
mogą świadczyć anonimowe wypowiedzi w ankietach podsumowujących.
Wiele dzieci wyrażało żal z powodu zakończenia zajęć projektowych
i wypowiadało słowa uznania dla prowadzących je nauczycieli i przebiegu spotkań.

KLIKAJĄC TUTAJ MOŻESZ ZOBACZYĆ RELACJĘ Z WYSTAWY W RACIBORSKIEJ TELEWIZJI KABLOWEJ

GALERIA ZDJĘĆ


WYCIECZKA DO WARSZAWY

Uczestnicy kół "Przyjazna matematyka" i Przyrodniczego Koła Eksperymentalnego
w ramach projektu "Szkoła wielka jak świat" wzięli udział w dwudniowej wycieczce
do Warszawy w dniach 17-18.05.2012r.
Głównym celem wycieczki było zwiedzenie Centrum Nauki Kopernik,
jednej z najnowocześniejszych tego typu instytucji w Europie.
Wizyta w tym wspaniałym obiekcie dostarczyła wszystkim wielu wrażeń.
Uczestnicy mogli samodzielnie doświadczać wielu zjawisk z różnych dziedzin nauki,
przeprowadzać eksperymenty wyjaśniające tajemnice świata wokół nas.
Ponadto niewątpliwą atrakcją wycieczki było spotkanie z posłem Henrykiem Sedlaczkiem,
który oprowadził dzieci po Sejmie Rzeczpospolitej i objaśnił na czym polega
praca posła i senatora. Uczniowie osiemnastki mieli okazję zasiąść w ławach
poselskich oraz posilić się w restauracji sejmowej.
Przewodnik oprowadził uczestników po Starym i Nowym Mieście oraz Krakowskim Przedmieściu.
Dzieci zobaczyły również Multimedialny Park Fontann oraz Stadion Narodowy.
Była to ostatnia z planowanych w ramach unijnego projektu wycieczka
zorganizowana przez Biuro Turystyczne Laskar.


GALERIA ZDJĘĆ

WYCIECZKI DO KRAKOWA

20 i 26 kwietnia oraz 11 maja 2012 r. - uczniowie i uczennice Szkoły Podstawowej nr 18,
uczestnicy zajęć języka angielskiego i niemieckiego, Klubów Europejskich i zajęć ceramicznych
oraz zajęć informatycznych wyruszyli na wycieczkę do Krakowa w ramach projektu
"Szkoła wielka jak świat" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W Muzeum Inżynierii Miejskiej uczestniczyli w różnorodnych lekcjach.
Podczas lekcji "Zabawy z tornado w butelce" uczestnicy projektu dowiedzieli się
skąd biorą się trąby powietrzne, tornada, cyklony, wiry w rzece, jak się kręci dym w kominie.
W czasie lekcji o temacie: Dlaczego samolot lata? wykonano eksperymenty z profilem
skrzydła samolotowego po to, aby sprawdzić, jak uzyskuje się siłę nośną.
W drugiej części warsztatów uczniowie dowiedzieli się dlaczego huragany zrywają dachy domów,
a drzewa wyrywają z korzeniami - i co to ma wspólnego ze zmianą ciśnienia powietrza.
Lekcja pt. "Bańki mydlane" była ciekawym doświadczeniem dla dzieci, podczas którego
poznali moc napięcia powierzchniowego wody i tworzyli gigantyczne bańki mydlane.
Z kolei zajęcia "Kopiące talerze" przeprowadzona w formie warsztatów pozwoliła,
aby uczniowie sami zbudowali elektrofor i butelkę lejdejską.
Jednak największe emocje wzbudziło budowanie przez uczestników kół informatycznych
poduszkowców, a następnie podróżowanie każdego z nich parę centymetrów nad ziemią.
Wszyscy uczestnicy projektu podczas swoich wycieczek zwiedzili wystawę "Wokół koła"
składającą się z 35 modeli ilustrujących różne aspekty KOŁA w życiu człowieka,
w nauce, technice i przyrodzie. Mieli również okazję zobaczyć zabytkowe tramwaje,
zbiór samochodów i motocykli polskiej produkcji od lat 30-tych XX wieku.
Podczas wycieczek kwietniowych dodatkowo uczniowie udali się do fabryki bombek,
gdzie mieli okazję wykonać własnoręcznie swoją bombkę.
Po ciepłym posiłku uczestnicy projektu wzmocnieni i pełni werwy zwiedzali z panią przewodnik
przepiękny krakowski Rynek.
Uczniowie zgodnie stwierdzili, że czas spędzony na wycieczce był zarówno przyjemny,
jak i bardzo pouczający, o czym świadczyły gromkie brawa jako podziękowanie na zakończenie wycieczki.


GALERIA ZDJĘĆDZIEŃ OTWARTYCH DRZWI

W środę 15 marca zaprosiliśmy wszystkich przyszłych uczniów z całymi rodzinami na Dzień Otwartych Drzwi.
Gości przywitała pani dyrektor Danuta Skóra, zaprosiła do zwiedzania budynku i klas
oraz przede wszystkim - do wzięcia udziału w specjalnie przygotowanych dla miłych gości zajęciach.
Po wspólnym odśpiewaniu hymnu szkoły zaprezentował się zespół wokalny "Gwiazdki Osiemnastki"
a tuż po nich młodzi aktorzy, członkowie koła teatralnego prowadzonego
przez panią Barbarę Wróbel w ramach projektu POKL "Szkoła wielka jak świat"
przedstawili udramatyzowaną wersję baśni Aleksandra Puszkina "O rybaku i złotej rybce".
Widzowie z zapartym tchem śledzili tragiczne losy biednego rybaka...
Doskonała gra aktorska, bogata scenografia oraz efekty dźwiękowe bardzo spodobały się widzom.
Po przedstawieniu i piosenkach rodzice ze swoimi pociechami udali się na zwiedzanie szkoły
i udział w zajęciach. Na sali gimnastycznej przyszłe wychowawczynie klas 1. - D. Ruczaj i I. Lechowicz
prowadziły zajęcia pod nazwą "Bajkolandia".
Odbyła się też lekcja otwarta języka niemieckiego prowadzona przez p. K. Burger,
a w świetlicy zajęcia ceramiczne dla dzieci i rodziców zorganizowane
przez p. B. Goździk, A. Piszczan, G. Wyrobek i M. Stolarz.
Powodzeniem cieszyły się zajęcia prowadzone przez p. T. Hetmana
w bogato wyposażonej pracowni językowo-komputerowej,
gdzie uczniowie prezentowali umiejętności posługiwania się tabletami graficznymi
pracując na laptopach w programach ArtRage, Corel Painter i Corel Draw
w ramach zajęć z projektu "Szkoła wielka jak świat".
Mali goście z zapałem nie mniejszym niż ich rodzice odkrywali uroki pisania
po ekranie magicznym wskaźnikiem...
Mamy nadzieję, że wrażenia z wizyty w naszej szkole pozostaną niezapomniane
i dzieci z chęcią przydreptają do nas pierwszego września jako nowi
uczniowie raciborskiej "osiemnastki".ZAJĘCIA W TERENIE - WYCIECZKA DO ARBORETUM BRAMY MORAWSKIEJ

Od września w Szkole Podstawowej nr 18 po wakacyjnej przerwie rozpoczęły się zajęcia pozalekcyjne
w ramach projektu POKL "Szkoła wielka jak świat".
13 października uczestnicy zajęć z projektu "Przyjazna matematyka" wyruszyli na zajęcia
w teren do Arboretum Bramy Morawskiej. Wzmocnieni smacznym obiadem uczniowie
i uczennice po otrzymaniu map i kart pracy przystąpili z werwą do wykonywania
zadań związanych ze skalą. Zadania polegały na obliczaniu rzeczywistych odległości
obiektów przyrodniczych np. wyznaczaniu długości Mini-ZOO, długości szlaków oraz potoków.
Spacerując ścieżkami arboretum uczestnicy nie tylko podziwiali przepiękną jesienną
szatę przyrody, ale szukali symetrii wokół siebie. Nie lada wyzwaniem dla uczniów
było zadanie polegające na odnalezieniu potoków, posługując się tylko i wyłącznie mapą.
Zajęcia sprawiły wszystkim wiele radości i dostarczyły ogromnej satysfakcji
z wykazania się umiejętnościami praktycznymi.

GALERIA ZDJĘĆ


FESTYN SZKOLNY

W dniu 30 września w godzinach popołudniowych Szkoła Podstawowa nr 18 rozpoczęła świętowanie
corocznej imprezy środowiskowej. Ważnym punktem festynu było pasowanie na pierwszaka,
które dokonało się dopiero po wykonaniu przez uczniów - kandydatów wszystkich
poleconych im zadań. Zadania były różnorodne - zarówno wymagające sprawności fizycznej
podczas gier i zabaw ruchowych, jak i wymagające sprawności manualnej i umysłowej.
Wszyscy kandydujący do miana ucznia okazali się godni jego noszenia i po pasowaniu
mieczem rycerskim przez panią dyrektor Danutę Skórę stali się pełnoprawnymi członkami
społeczności szkolnej. Festyn szkolny stał się również okazją do świętowania
X-lecia Dnia Języków Obcych. Uczniowie klas starszych przygotowali piękne prezentacje
o wylosowanych przez siebie krajach Unii Europejskiej, podczas których nie zabrakło
śpiewów i tańców charakterystycznych dla poszczególnych regionów Europy.
Występy uświetnił również występ wokalny pani Agnieszki Miśków, która wraz z dziećmi
zaśpiewała utwór "Chodź, pomaluj mój świat".
Nie zabrakło też popisów sztuki teatralnej w wykonaniu uczniów klas młodszych,
należących do koła teatralnego działającego w projekcie POKL "Szkoła wielka jak świat".
Tradycyjnie podczas festynu chętnie odwiedzano kawiarenkę z wypiekami rodziców
oraz kupowano cegiełki. Z zakupionych cegiełek wylosowano nagrody główne
- między innymi odkurzacz, żelazko, aparat fotograficzny, które ufundowali rodzice.
Cały dochód z festynu zostanie przeznaczony na sztandar szkolny,
który znacznie wzbogaci obrzędowość szkolną w osiemnastce.ROK SZKOLNY 2010/2011


Przedstawienie "WITAMINKI"

20 maja uczniowie uczęszcający na zajęcia kółka teatralnego klas I-III
odwiedzili podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Społecznej
mieszczącego się przy ulicy Ocickiej w Raciborzu.
Zaprezentowali tam program artystyczny "Witaminki".
Program ten mieli okazję zobaczyć także uczniowie naszej szkoły,
a także dzieci z Przedszkola nr 24 i 26 w Raciborzu

GALERIA ZDJĘĆ

Majowe wycieczki

12 i 17 maja 2011 r. uczniowie i uczennice Szkoły Podstawowej nr 18 wyruszyli na kolejne wycieczki
w ramach projektu "Szkoła wielka jak świat" do dawnej stolicy - Krakowa i do wrocławskiego ZOO.

Na obu wycieczkach wszyscy dobrze się bawili przebywając głównie na świeżym powietrzu.

W Krakowie zwiedzali Ogród Doświadczeń - plenerową ekspozycję interaktywną złożoną
z 50 instalacji dydaktycznych prezentujących wybrane zjawiska fizyki.
Poznali między innymi niewiarygodną moc wiru wodnego, kształty jakie może przybrać ciecz,
prawa fizyki związane z oddziaływaniem siły (huśtawki, elementy ukazujące działanie siły grawitacji),
związane z utrzymywaniem równowagi (równoważnie, obrotowe tarcze, trampolina),
prawa dotyczące zjawisk drgań i fonii, i zjawiska związane z działaniem wody ( turbiny wodne).
Następnie udali się do Muzeum Inżynierii Miejskiej, gdzie uczestniczyli w warsztatach.
Podczas zajęć jedna z grup poznała zjawisko napięcia powierzchniowego wody,
zastosowania wynikające z jego zmiany, zjawisko włoskowatości.
W końcowej części zajęć uczestnicy wykonywali gigantyczne bańki mydlane,
co sprawiło im wiele radości. Natomiast druga grupa budowała poduszkowce,
na których każdy miał okazję się przejechać pokonując siłę tarcia.
W trakcie lekcji uczestnicy zapoznali się z następującymi pojęciami:
ciśnienie, tarcie, grawitacja, bezwładność. Lekcje muzealne sprawiły uczniom wielką satysfakcję i zadowolenie.
Po zjedzeniu smacznego obiadu uczestnicy projektu zachwycali się wspaniałymi
zabytkami oraz przepiękną architekturą miasta.
KRAKÓW - GALERIA ZDJĘĆ


Wrocławskie ZOO wzbudziło wiele pozytywnych emocji u młodszych dzieci z klas początkowych.
Szczególnie przeżywali oni bezpośredni kontakt ze zwierzętami na Dziedzińcu,
gdzie mogli samodzielnie karmić wolno biegające kózki i owieczki.
Ogromne wrażenie na zwiedzających wywarły wielkie drapieżniki - lwy, tygrysy
oraz potężni roślinożercy - żyrafy, żubry. Dużo zabawy było podczas obserwacji
karmienia kotików połączonego z treningiem oraz podczas obserwacji małpich figli.
Wycieczki należy uznać za bardzo udane o czym świadczyły gromkie brawa uczestników,
a także okazały się bardzo pouczające i wzbogacające uczniów w szeroką wiedzę o świecie.

WROCŁAW - GALERIA ZDJĘĆ

Sala komputerowa została uroczyście otwarta

4 kwietnia w samo południe rozpoczęła się w Szkole Podstawowej nr 18 uroczystość otwarcia nowej sali komputerowej,
na którą fundusze z projektu "Szkoła wielka jak świat"
pozyskano z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Gośćmi specjalnymi szkoły była pani wiceprezydent Ludmiła Nowacka
i przedstawiciel Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu pani Katarzyna Komor.
Uczniowie klasy I b pod opieką pani Marii Płonki przygotowali krótkie przedstawienie
artystyczne na temat szkodliwości palenia,
a uczennice Ela Bartoszewska, Ola Kościółek zaśpiewały piękne solowe utwory muzyczne,
przygotowane pod czujnym okiem pana Tomasza Hetmana.
Otwarcia sali i przecięcia wstęgi dokonała pani wiceprezydent
i przewodnicząca samorządu uczniowskiego Aleksandra Kożuch.
W sali oprócz piętnastu laptopów uczniowskich i nauczycielskiego znajduje się tablica interaktywna
zakupiona z projektu unijnego Comeniusa "Zdrowe życie w naszym środowisku".
Uczniowie i uczennice wyrażali swoje zadowolenie z faktu powstania tak dobrze wyposażonej
pracowni komputerowej, z której mogą korzystać zarówno na zajęciach pozalekcyjnych
realizowanych z projektu jak i w czasie zajęć lekcyjnych.

GALERIA ZDJĘĆ

Wizyta we Wrocławiu

W dniu 31 marca miała miejsce kolejna, druga już wycieczka dla uczestników projektu "Szkoła wielka jak świat".
Uczniowie i uczennice z raciborskiej osiemnastki pojechali do Teatru Lalek we Wrocławiu,
gdzie obejrzeli ekologiczny spektakl pt. "Co w trawie piszczy".
Po spektaklu odbył się pokaz żywych okazów owadów i pajęczaków, które wcześniej występowały w scenariuszu.
Spektakl bardzo się wszystkim spodobał, szczególnie zaś entuzjazm widzów wzbudziły efekty specjalne.
Po doznaniach duchowych uczestnicy spożyli ciepły posiłek w restauracji Verona, a następnie zwiedzali Wrocław.
Miasto odkryło przed raciborzanami część swoich tajemnic, między innymi poznali oni Ostrów Tumski,
najstarszą część Wrocławia z przepiękną katedrą wrocławską i najmniejszym kościołem św. Marcina.
W stolicy Dolnego Śląska uczniowie szli tropem krasnoludków, których w tym mieście nie brakuje.
Rzeźby małych ludzików są nieodłącznym elementem krajobrazu miasta i stanowią dodatkową atrakcję
obok wspaniałych, monumentalnych zabytków. Wrocław zachwycił zwiedzających,
a wycieczkę z pewnością należy uznać za pouczającą i udaną.

GALERIA ZDJĘĆ


Pierwsza wycieczka za nami

18 marca w piątek grupa trzydziestu uczniów Szkoły Podstawowej nr 18,
głównie składająca się z uczestników warsztatów psychoterapeutycznych, a także innych uczniów
biorących udział w projekcie "Szkoła wielka jak świat" pojechała na wycieczkę do Aquaparku w Gorzycach.
Organizatorem wycieczki był zwycięzca zmagań przetargowych - firma LASKAR z Raciborza.
Opiekę nad uczniami pełniły prowadzące warsztaty: p.Beata Kołodyńska i p.Aleksandra Wojtowicz,
a kierownikiem wycieczki była pani Sława Mądrzyńska - Galińska.
Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w grach i zabawach w wodzie prowadzonych przez instruktora pływania.
Po szaleństwach w wodzie wszystkim dopisywał apetyt, który został zaspokojony w restauracji Dzika Róża.
Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że czas spędzony na wycieczce był bardzo przyjemny i relaksujący.

GALERIA ZDJĘĆ


W Szkole Podstawowej nr 18 im. Książąt Raciborskich w Raciborzu w październiku 2010 r.
rozpoczęła się realizacja projektu "Szkoła wielka jak świat".
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Jest to projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie
do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Projekt będzie realizowany od 1 października 2010 do 31 maja 2012 r.


Celem ogólnym projektu "Szkoła wielka jak świat" jest doskonalenie umiejętności kluczowych, kreatywnego myślenia,
właściwego kierowania emocjami, rozwiązywania problemów, które umożliwią naszym uczniom
podejmowanie trafnych decyzji w karierze szkolnej.

Zorganizowano ciekawą i bogatą ofertę zajęć również psychologicznych, co pozwoli na dobre przygotowanie
dzieci do dorosłego życia, wyposaży ich w potrzebne kompetencje w zakresie ICT,
języków obcych i nauk matematyczno-przyrodniczych.

Działania szkoły zmierzają w kierunku zabezpieczenia dzieciom spędzania czasu wolnego
w sposób jak najbardziej korzystny, wpływający na wszechstronny ich rozwój.
Zajęcia pozalekcyjne są przeznaczone dla dziewcząt i chłopców uczących się w dwóch grupach wiekowych:
w klasach I - III i IV -VI.
Więcej informacji o zajęciach można uzyskać w zakładce "O ZAJĘCIACH" lub klikając poniżej
O ZAJĘCIACH


Ogromnym sukcesem projektu jest zaadaptowanie korytarza szkolnego na salę komputerową.
Nowopowstałe pomieszczenie wyposażono w laptopy dla uczniów.


Z sali korzystać będą uczniowie podczas zajęć pozalekcyjnych, nie tylko informatycznych, ale i pozostałych.
Zakupiono pomoce dydaktyczne, które posłużą do uatrakcyjnienia zajęć i lepszego poznania otaczającego świata.